In totaal hebben we (op jaarbasis) uit het hele soepassortiment 5.371 kg zout gehaald. We gaan er daarbij vanuit dat we een gelijke hoeveelheid soep in kg verkopen als de vorige receptuur.