Kwaliteitsgarantie en voedselveiligheid | Bidfood

Bidfood levert voedselveilige producten. Ook garanderen wij de kwaliteit van onze producten door zorgvuldige selectie van leveranciers en continue controle van onze eigen werkwijze.

Kwaliteit staat voorop

Wij controleren de kwaliteit van onze producten onder meer door:

  • een eigen voedselveiligheidssysteem dat ISO 22000 gecertificeerd is;
  • uitsluitend samen te werken met leveranciers die ISO 22000 gecertificeerd zijn;
  • enkel te kiezen voor leveranciers (huismerk- , vers- , koel- en diepvriesartikelen) die gecertificeerd zijn voor een standaard conform GFSI (Global Food Safety Initiative);
  • periodiek kwaliteitsaudits uit te voeren bij leveranciers van huismerk-artikelen;
  • een aantal keren per jaar bij een extern, gecertificeerd laboratorium producten van ons huismerk te controleren op ingrediëntendeclaraties en/of microbiologische waarden;
  • effectief om te gaan met calamiteiten en verstoringen.
onze medewerkers zetten zich dagelijks ten volle in om de bedrijfscontinuïteit en de productkwaliteit te waarborgen.
 
Procedure bij incidenten
In geval van calamiteiten wordt u zo snel mogelijk ingelicht door onze klantenservice. Onze afdeling Kwaliteit en de afdeling Buying & Merchandising beslissen of een product al dan niet teruggeroepen moet worden, of dat andere acties noodzakelijk zijn.
 
Passend alternatief
Wanneer artikelen worden teruggeroepen krijgt u een aanbod voor een passend alternatief. De retour genomen producten worden geïsoleerd opgeslagen en uiteindelijk afgevoerd naar de producent of worden vernietigd door een daartoe erkend bedrijf. Daarnaast wordt de inkomende goederenstroom van de betreffende producten bij onze distributiecentra stopgezet en worden leveranciers geïnformeerd. Nieuwe bestellingen worden niet geplaatst en bestaande orderregels worden geblokkeerd.
 
Bereikbaarheid
Bij product- en/of procesincidenten zijn wij voor leveranciers zeven dagen per week, 24 uur per dag, telefonisch bereikbaar. Omgekeerd vragen wij van onze leveranciers hetzelfde.