Allergenenwet | Bidfood

Sinds 13 december 2014 zijn bedrijven en instellingen volgens de Europese wetgeving verplicht om hun gasten te informeren over eventuele allergenen die in gerechten zijn verwerkt. Ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt en verkoopt is verplicht om deze allergenen informatie beschikbaar te stellen. Het is daarbij een vereiste dat het personeel dat de maaltijden verstrekt aan gast of consument, kennis heeft van allergenen en weet hoe ermee om moet worden gegaan. Wanneer u levensmiddelen verstrekt of zelf bereidt, heeft ook uw organisatie hiermee te maken.

Bedrijven die aan consumenten leveren, moeten wanneer levensmiddelen niet verpakt zijn, voldoen aan de vermelding van allergenen zoals vastgesteld in Verordening 1169/2011. Overige voedselinformatie hoeft niet vermeld te worden bij onverpakte producten.

De nieuwe wet verplicht u om de gast mondeling, schriftelijk óf elektronisch te informeren over de allergenen per gerecht.

Mondeling informeren
Bij mondeling informeren is het voldoende om uw gasten te wijzen op de allergeneninformatie welke bij het personeel kan worden opgevraagd. Voor medewerkers moet de allergeneninformatie die bij gerechten hoort schriftelijk zijn vastgelegd.

Elektronisch of schriftelijk
Als u kiest voor elektronisch of schriftelijk informeren, moet u duidelijk aangeven waar uw klant de informatie kan vinden. U kunt uw gasten wijzen op de beschikbaarheid van allergeneninformatie door:

1. posters in uw zaak op te hangen;
2. symbolen te plaatsen bij uw assortiment, bijvoorbeeld op uw menukaart;
3. op uw website te vermelden welke allergenen een gerecht bevat;
4. een informatiemap beschikbaar te stellen in de keuken.

Wie geen goed allergenenbeleid heeft ingevoerd, is niet langer verzekerd bij eventuele letselschade of aansprakelijkheidsstelling. Het is mogelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit uw allergeneninformatie controleert. Ook in dat geval dient u uw informatie elektronisch of schriftelijk te kunnen tonen.

Download onze iconen voor de 14 allergenen
Om u te helpen verduidelijken welke gerechten op uw kaart allergenen bevatten, bieden wij u iconen die u vrij mag gebruiken op bijvoorbeeld uw menukaart. U bent niet verplicht om iconen te gebruiken, maar kunt deze als hulpmiddel inzetten bij de communicatie over allergenen richting uw gasten. Ook uw personeel kan hier profijt van hebben, omdat ze een helder advies kunnen geven over de allergenen per gerecht.

Download de iconen

Etiketten om allergenen aan te duiden
Om ervoor te zorgen dat ook uw personeel in de keuken scherp in de gaten houdt welke bereide producten allergenen bevatten, kunt u gebruik maken van de etiketten die wij daarvoor in ons assortiment opnamen.

Bekijk de etiketten in de webshop