Het gaat hierbij om plastic wegwerpverpakkingen die een hoge kans hebben om in Nederlands zwerfafval terecht te komen. Dit zijn drank- en voedselverpakkingen voor onmiddellijke consumptie uit de verpakking, zonder verdere bereiding. Denk aan plastic bestek, drankverpakkingen en drankflessen tot 3 liter, drinkbekers, voedselverpakkingen, rietjes en zakjes of wikkels.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft zes beslisbomen opgesteld waarmee u voor verschillende verpakkingstypes kunt beoordelen of deze onder de Single Use Plastics-richtlijn vallen. 

Bekijk de beslisboom hier.