Binnen het Knorr Professional soepassortiment zullen er geen submerken zoals Knorr, Knorr 1-2-3 en Knorr Supérieur meer zijn. Wel hanteren we drie nieuwe pilaren binnen het nieuwe Knorr Professional: het voordeel-, klassieke en wereldassortiment.